(00:00)
 • Vətən Dağları
 • Aşıq Ərəbi
 • Aşıq Hüseyni
 • Avropa Kərəmi
 • Baş Divani
 • Baş Müxəmməs
 • Baş Şərili
 • Bayatı
 • Bayramı
 • Bəhri Divanisi
 • Bəhritəbil
 • Bozağı Koroğlu
 • Cəngi Koroğlu
 • Dağ Başında Qar Piri
 • Dilqəm
 • Əhmədi
 • Gəraylı
 • Göyçəgülü
 • Gözəlləmə
 • İran Gəraylısı
 • Qızılgül
 • Sarı Yaylıq
 • Səməndəri
 • Şəmşiri
 • Süsənbəri
 • Təcnis
 • Kərəm Gözəlləməsi
 • Keşiş Oğlu
 • Koroğlu Sarıköynəyi
 • Lalə Havası
 • Layla De Layla
 • Müxayi
 • Müxəmməs Gözəlləməsi
 • Naxçivani
 • Orta Müxəmməs
 • Orta Sarıtel
 • Orta Şərili
 • Ovşarı
 • Paşa Köçdü Təsnifi
 • Qarabağ Yelpiyi
 • Qaraçı
 • Qaragöz Bala
 • Qaytağı Koroğlu
 • Qaytağı
 • Qazağı Borçalı
 • Qazax Səbzisi
 • Qəmərcan
 • Ürfani
 • Vaqif Gözəlləməsi
 • Xan Çobanı
 • Xanım Sallandı
 • Yurd Yeri
 • Sevənidir
 • Var
 • Gülabı
 • Gülə
 • Qızlar
 • Aşıq Mahnısı
 • Baş Sarıtel
 • Güllü Qafiyə
 • Meşəbəyi
 • Şahsevəni
 • Düyməli Qız
 • Misri Koroğlu
 • Qəhrəmani
 • Koroğlu
 • Aşıq Valeh və Zərnigar

BDU TƏLƏBƏLƏRİNİN “AŞIQ ŞƏMŞİRİN XATİRƏ MUZEYİ”NƏ EKSKURSİYASI TƏŞKİL EDİLİB

18 may Beynəlxalq Muzeylər Günü münasibətilə Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin bir qrup tələbəsinin “Aşıq Şəmşir” Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən “Aşıq Şəmşirin Xatirə Muzeyi”nə ekskursiyası təşkil edilib.


Ekskursiya zamanı “Aşıq Şəmşir” Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyinin sədr müavini Həbib Misirov Beynəlxalq Muzeylər Gününün əhəmiyyəti və “Aşıq Şəmşirin Xatirə Muzeyi” haqqında, muzeydə toplanan eksponatlar barəsində tələbələrə müfəssəl məlumatlar verib. Eyni zamanda BDU-nun dosenti Ələmdar Cabbarlı Aşıq Şəmşirin XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında və aşıq sənətindəki yeri və mövqeyi ilə bağlı məlumatları da tələbələrin diqqətinə çatdırıb.


 

Share Buttons Demo